- Läs mer -

MONARK

Alla Svenskar borde ha råd att färdas kungligt. Så tänker Monark idag, och så tänkte gamle Birger Svensson när han startade sin lilla cykelfirma 1908. Under årens lopp har samhället förändrats och cykelns roll i folkhemmet med det. Än idag är Monark Svenska folkets cykel och nu tar vi med oss kungligheterna in i vårt andra århundrade. Nya Svenskar och nya tider kräver nya cyklar.